“Luôn muốn tạo ra một sản phẩm tốt trên thế giới có thể được nhiều người sử dụng.”

Nguyễn Quang Trí

Nguyễn Quang Trí
Project Manager (Products)

Công việc thường ngày của bạn là gì?

Tôi cung cấp ước tính và đề xuất kỹ thuật cho yêu cầu của khách hàng. Công việc của tôi là thiết lập lịch trình dự án và thương lượng giá cả.
Tôi đang xem xét một loạt các dự án, nhưng đặc biệt, tôi phụ trách sản phẩm của chính chúng tôi – FACELOG.
Tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ, từ lập kế hoạch phát triển đến kết thúc dự án, vì vậy đó là một trách nhiệm lớn, nhưng tôi thấy nó rất bổ ích.
Nhóm của tôi cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận sinh viên thực tập và đào tạo họ (phát triển nguồn nhân lực).

Tại sao bạn quyết định làm việc tại Dsoft?

Tôi quyết định làm việc tại D-Soft vì ban giám đốc có tầm nhìn và chiến lược phù hợp với mục tiêu của tôi. Tôi luôn muốn tạo ra một sản phẩm tốt trên thế giới có thể được nhiều người sử dụng. Tôi chắc chắn rằng mục tiêu của tôi sẽ thành hiện thực trong tương lai gần với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các Quản lý.

Bạn cảm thấy môi trường làm việc ở D-soft như thê nào?

Môi trường làm việc vui vẻ, nhiệt huyết từ các thành viên trẻ cũng như các thành viên dày dặn kinh nghiệm. Dsoft là một môi trường thoải mái, năng động, nơi chúng tôi có thể cống hiến hết mình để cùng nhau tiến xa hơn.

Mục tiêu / thách thức của bạn trong tương lai là gì? (ở Dsoft)

Tầm nhìn và thách thức là mang đến những sản phẩm hữu ích cho xã hội. Nơi sản phẩm của chúng tôi hữu ích và dễ sử dụng cho mọi người.

Công việc đang tuyển