Tester

SENIOR .NET Developer (ASP.NET,C#)

Job Description   Tham gia nghiên cứu phát triển các dự án mới của công ty: Các hệ thống quảng cáo thông minh, Mạng xã hội, dự án phần mềm, website của công ty. Thực hiện các công việc theo sự phân công của cán bộ quản lý.  ...

Automation Tester Infra Engineer

Automation Tester Infra Engineer

Job description Work in a professional, warm and openning working environment with experienced, familiar...